Iklan

Diterbitkan
PT Kuta Tandingan Indocapital

Alamat Redaksi
Perum Sari Indah Permai, No. 4 E, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41351

Alamat E-mail
RedaksiProgresif.id@Gmail.com

Lentera Islam


 "Dari Anas bin Malik RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menjadikan akhirat tujuannya (niatnya), niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya (niatnya), niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya." (HR. Tirmidzi)

Berita Terbaru